taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

Ba mươi bốn năm ngày ấy

Ảnh: tự chụp

Tác giả: Đỗ Kinh Thi

Hai mươi – mười một đến đây rồi.

Trở giấc mơ xưa năm tháng khơi.

Màu trắng thưở nào vương trí bạn,

Sắc xanh ngày ấy đọng tâm tôi.

Phấn buông, bảng tróc trêu đời giấy,

Mực cạn, bút cùn chọc tuổi trôi.

Xà ích – sông hồ còn dấn bước.

Răng long, tóc bạc vẫn bồi hồi.

 

(20/11/1976-20/11/2010)

Nguồn: Bửu Châu’s Blog

 

20.11.2010 Posted by | Văn học - Nghệ thuật | , | 2 phản hồi

Đông cảm

Ảnh: Sưu tầm trên internet

Tác giả: Đỗ Kinh Thi

       Thời tiết mang về chút khí đông.

       Lạnh se tô điểm má em hồng.

       Mím môi háo hức vầng dương ngắm.

       Nháy mắt ngất ngây ánh nguyệt trông.

       Trà nhấp vài ly nghe ấm dạ.

       Rượu tu dăm chén thấy say lòng.

       Áo cơm…, lắm lúc quên ngày tháng!

        Chợt tỉnh, vỡ òa muôn sắc – không!

(Sài Gòn – Lập đông Canh Dần – 2010)

Nguồn: Bửu Châu’s Blog

08.11.2010 Posted by | Bài viết | , | %(count) bình luận