taysonquynhon's Blog

Một thời học trò để nhớ về

THÔNG BÁO HỌP MẶT XUÂN MẬU TUẤT 2018 (FACEBOOK)

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftran.ngocluyen%2Fposts%2F1861083190630933&width=500

Advertisements

13.02.2018 Posted by | Bài viết | Bạn nghĩ gì về bài viết này?